Saturday, December 2
Shadow

UN child rights experts call for youth-focused harm reduction in Ukraine and decriminalisation of children who use drugs

The UN Committee on the Rights of the Child, which oversees the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, last week issued strong recommendations calling for “specialised and youth-friendly drug dependence treatment and harm reduction services for children and young people” and amending “laws that criminalise children for possession or use of drugs” which may “impede access to such services”.

The recommendations were made to the Government of Ukraine during the country’s review at the Committee – a process all States parties to the CRC must go through every five years, and intended to assist in the implementation of the CRC’s many provisions. Civil society organisations play a key role in the reporting process. IHRA the Eurasian Harm Reduction Network, the International HIV/AIDS Alliance Ukraine, in conjunction with national NGOs and UNICEF Ukraine submitted report focusing on HIV and most at risk children and adolescents and attended the Committee’s civil society hearing last year to present our analysis.

Following its meeting with a delegation from the Government of Ukraine, the Committee concluded that it was “deeply concerned at the increasing practice of drug injection among children, affecting in particular children in prison, children left behind by migrating parents, children in street situations, and that drug use constitutes a main reason for HIV infection”. It went on to criticise the “lack of specialized youth-friendly services aimed at treatment and rehabilitation for these at-risk children”, and “legal and attitudinal barriers” that impede access to such services. The Committee drew specific attention to new regulations relating to reducing the threshold for personal possession of drugs, saying that these “may bring more at risk adolescents into contact with the criminal justice system”.

Evidence suggests that the proportion of young injecting drug users is growing in Ukraine. Based on the results of behavioural surveillance studies (BSSs) conducted in recent years, it is estimated that young people under the age of 25 years may constitute between 42 to 58 per cent of people who inject drugs in the country. The exact number is unknown, but the number of under 25s injecting drugs could be as high as a quarter of a million. According to a 2006 study, the average age of first injection was 17.7, with the age of initiation of drug taking, including injecting, decreasing to under 15.

Harm reduction services are frequently harassed by police in Ukraine, and drug users targeted.Abuses against at risk children are a major concern, leading the Committee to recommend further that “abuses by law enforcement against at risk children” must be “investigated and punished”.

This is the strongest statement yet from the Committee on the Rights of the Child on youth-focused harm reduction, developing on recommendations made in relation to Sweden in 2009, and mirroring a similar call for youth focused services made by the UN Committee on Economic Social and Cultural Rights in 2010 (in relation to Mauritius).

The CRC is the only core UN human rights treaty to specifically refer to drugs. Article 33 of the convention provides that “States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international treaties…” As with all of the UN human rights treaty bodies, the Committee on the Rights of the Child is tasked with both reviewing States parties implementation of the treaty, and guiding the interpretation of its provisions. Last week’s ‘Concluding Observations’ are an important step in the continuing recognition of harm reduction as a human rights imperative in the context of drug use, and that decriminalisation of drug use or possession is an important step in the response to HIV/AIDS.

The full Concluding Observations are available on the website of the Committee on the Rights of the Child.

Thanks to the International HIV/AIDS Alliance Ukraine for the following translation

Експерти ООН з прав дитини – за програми зменшення шкоди для молоді та декриміналізацію дітей, які вживають наркотики в Україні

10 лютого 2011 року

Комітет ООН з прав дитини, відповідальний  за реалізацію Конвенції ООН про права дитини, минулого тижня опублікував ефективні рекомендації, в яких наголошується на необхідності застосування «дружніх послуг зі спеціалізованого лікування молоді від наркотичної залежності та послуг зі зменшення шкоди від вживання наркотиків для дітей і молоді»  та внесення змін до «законів, що криміналізують дітей за зберігання чи вживання наркотиків», що може «перешкоджати  доступу до таких послуг».

Рекомендації  були розроблені для  Уряду України в рамках періодичної перевірки Комітетом ООН з прав дитини стану реалізації Конвенції ООН про права  дитини, процедури, через яку проходять кожні 5 років всі країни, які є членами Комітету ООН з прав дитини та, відповідно,  повинні виконувати  положення Конвенції про права дитини. Громадські організації відіграли ключову роль у звітному процесі. IHRA, Євразійська Мережа зменшення шкоди,  Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, у співпраці з національними недержавними організаціями та  UNICEF в Україні подали звіт, сфокусований на проблемах ВІЛ та групах ризику дітей та дорослих,  а також  були присутніми на слуханнях Комітету, що відбулися минулого року, з метою представлення альтернативного звіту.

За результатами зустрічі з українською урядовою делегацією Комітет наголосив на своїй  «глибокій стурбованості  зростанням рівня споживання наркотиків серед дітей, особливо серед дітей в місцях позбавлення волі, дітей, залишених батьками-мігрантами, дітей вулиці, зважаючи на те, що вживання наркотиків є основним джерелом інфікування ВІЛ». Комітет відзначив, що  «недостатня кількість спеціалізованих дружніх для молоді послуг, спрямованих на лікування та реабілітацію дітей груп ризику» та «законодавчі перешкоди» серйозно перешкоджають доступу до таких послуг.  Комітет звертає особливу увагу на нові нормативи стосовно зниження порогу щодо зберігання наркотиків з метою особистого вживання, підкреслюючи, що  це «призведе до значного посилення  криміналізації підлітків».

Як показує досвід, кількість молодих споживачів наркотиків зростає в Україні. Згідно з результатами поведінкового дослідження, що проводилися в останні декілька років,  визначено, що від 42% до 58%  людей, які вживають наркотики в Україні,  – це молодь до 25-ти років. Точна кількість поки ще невідома, але кількість молоді до 25-ти років, яка вживає наркотики, становить чверть мільйона. За результатами дослідження 2006 року середній вік першого досвіду вживання наркотиків  – 17.7 років; щодо ініціювання вживання наркотиків, в тому числі, й ін’єкційного,  –  поріг знижується до 15 років.

Міліція часто створює перешкоди у  наданні послуг зі зменшення шкоди та переслідує наркозалежних. Комітет особливо  схвильований жорстоким поводженням з дітьми груп ризику. У зв’язку з цим, Комітет рекомендує, що «факти жорстокого поводження представників правоохоронних органів з дітьми груп ризику повинні розслідуватися і винних у жорстокому поводженні з дітьми потрібно наказувати».

Даний документ –  це офіційна заява Комітету з прав дитини що містить рекомендації щодо  необхідності вирішення проблеми зменшення шкоди від споживання наркотиків для молоді, розроблені на основі рекомендацій для Швеції у 2009 р., а також подібних  рекомендацій щодо необхідності надання послуг для молоді, розроблених Комітетом ООН з економічно-соціальних та культурних прав у 2010 р. (стосовно Мавританії).

Конвенція  про права  дитини є основною угодою  ООН, у якій  визначено права людини у розрізі проблеми споживання наркотиків. Стаття 33 Конвенції говорить, що «держави-учасники угоди повинні застосовувати всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, адміністративні, соціальні та освітні, з метою захисту дітей від незаконного  споживання наркотичних та психотропних речовин згідно з міжнародними угодами…»

Комітет ООН з прав дитини уповноважений всіма договірними органами ООН з прав людини перевіряти виконання угоди всіма учасниками угоди та здійснювати інтерпретацію її виконання.   Висновки, що були зроблені минулого тижня, є важливим кроком на шляху до поступового визнання програм зменшення шкоди необхідною умовою дотримання прав людини у розрізі споживання наркотиків. А декриміналізація споживачів наркотиків  є необхідною складовою боротьби  з епідемією ВІЛ/СНІД.

Всі висновки Комітету можна знайти на вебсайті Комітету ООН з прав дитини.